Mетоди, собствена разработка за контрол на метали

AdobeStock_299103493 (1)

Методи, собствена разработка

Практикувани от специалистите на ЦЕРБ ЦКМ

Процедури за работа за всички видове безразрушителен и разрушителен контрол

Методика за изследване на валовете на турбинни ротори от страна на основния канал, вкл. визуален оглед с ендоскоп, ултразвуков контрол и др.

Методика за безразрушителен контрол на бандажните пръстени на ротори на турбогенераторис водородно охлаждане

Изпитвания на турбинни лопатки с ултразвук и чрез методите на вихрово-токовата дефектоскопия

Методика за извършване на входящ контрол на новодоставени стоманени безшевни тръби за котелно оборудване в ТЕЦ

Методика за обследване и оценка на експлоатационния ресурс на метални решетъчни стълбове – НН, СН, ВН

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС СЕГА.