Оборудване на ЦЕРБ ЦКМ

csm_14H_0023_8bc17d4e5e

Гамадефектоскоп

Ултразвуков дефектоскоп

Ултразвуков дебеломер

Портативен магнитен дефектоскоп

Негатоскоп

Ултравиолетов UV излъчвател

Електронни твърдомери

Вихровотоков дефектоскоп

Комплект ендоскопи, включващи гъвкав ендоскоп, твърд бороскоп 30 градуса и твърд бороскоп 90 градуса

Инверторен металографски микроскоп с приложимо увеличение от х50 до х1000, оборудван с цифрова видеокамера

Преносими микроскопи с приложими увеличения от х50 до х400

Машина за изпитване на опън, натиск и огъване, компютризирана в съответствие с действащите европейски стандарти

Машина за изпитване на ударно огъване (Чук на Шарпи)

Стационарен апарат за определяне на химичен състав на метали по оптико-емисионен метод

Мобилен апарат за определяне на химичен състав на стомани по оптико-емисионен метод