Методи за контрол на метала

ЦЕРБ ЦКМ извършва дейности в областта на безразрушителните и разрушителните методи за контрол. 
Акредитираният обхват на ЦЕРБ ЦКМ (натисни тук).

Методи под акредитация

Безразрушителни методи

Включващи:

Методи извън акредитация

Безразрушителни методи

Включващи:

Разрушителни методи

Включващи:

Собствени методи

История

 
 • 1948Създаване на ЦЕРБ

  През 1948 г. е създаден първият цех на Централна енергоремонтна база – малък цех за ремонт на въртящи се електрически машини.
 • 1975Център за контрол на метали

  През 1975 г., към ЦЕРБ възниква звеното Център за контрол на метали.
 • 2021ЦЕРБ ЦКМ в ЦЕРБ ГРУП

  Центърът за контрол на метали е част от групата на ЦЕРБ.
  ЦЕРБ ЦКМ разполага с модерни технически средства за всички методи на контрол. Сертифициран, съгласно БДС ISO/IEC 17020:2012.

Обхват на изпитванията

Турбини

Валове, лопатки, диафрагми, корпуси, клапани, болтове, шпилки

Генератори

Ротори, бандажни възли

Метали и сплави

Прокат, тръби и тръбни изделия, изковки и отливки

Подемно-транспортни съоражения

 Носещи конструкции на кранове, куки, дръжки на леярни кофи

Метални стълбове и заварени метални      конструкции

Заварени съединения

Пружини

Съдове под налягане

Специалистите на ЦЕРБ ЦКМ

ЦЕРБ ЦКМ разполага с опитни, квалифицирани специалисти, сертифицирани съгласно БДС EN ISO 9712, ниво II и ниво III по методите на безразрушителния контрол – VT (визуален), PT (капилярен), UT (ултразвуков), MT (магнито-прахов), RT (радиографичен),       LT (изпитване за херметичност), ЕТ (вихротоков), както и със специалисти с дългогодишен опит в областите на металографския и разрушителния контрол.

Извършени проекти

Специалистите на ЦЕРБ – Център за контрол на метала са участвали при изграждането, поддръжката и контрола на множество стратегически енергийни и инфраструктурни обекти в България. – АЕЦ „Козлодуй“, „Лукойл Нефтохим Бургас“, ТЕЦ „Марица изток 2“, „КонтурГлобал Марица изток 3“, обекти на „Булгартрансгаз“ и др.

Оборудване

ЦЕРБ ЦКМ разполага с модерни технически средства за всички методи за контрол, които извършва, обезпечаващи качественото изпълнение на услуги на своите клиенти. Всички технически средства притежават свидетелства за функционална годност и калибриране, и имат проследимост до националните и международни еталони. 

Новини и информация

Свържете се с нас

Контакти

  Полезни връзки